Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM hàng ngày 31-5-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN HAO hàng ngày 31-5-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Băng nóng

151 cuộn

1.207.820

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Băng nóng

305 cuộn

2.439.980

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Băng nóng

128 cuộn

925,32

VISA STEEL MANU TRADING AND IM - EX CO,.LTD

Băng nóng

80 cuộn

577,84

SMC STEEL MECHANICAL CO,.LTD

Băng nóng

142 cuộn

1.028,01

VU KHANG SHIPPING CO., LTD

Cáp cuộn

358 Pkgs

396,90

ATAD STEEL STRUCTURE CORP

Tấm rời

1666 Pcs

4.900,50

ATAD STEEL STRUCTURE CORP

Tấm rời

125 Pcs

383,42

VU KHANG SHIPPING CO., LTD

Tole mạ

544 cuộn

2.972,48

HOAN PHUC TRADING JSC

Tole nóng

101 cuộn

3.002,230

HOAN PHUC TRADING JSC

Tole nóng

12 cuộn

347,65

QH PLUS CORP

Tole nóng

12 cuộn

338,35

QH PLUS CORP

Tole nóng

11 cuộn

323,93

KY DONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

31 cuộn

793,48

KHUONG MAUI STEEL SERVICE TRADING CO., LTD

Tole nóng

44 cuộn

1286,27

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Tole nóng

43 Cuộn

1.274,740

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Tole nóng

11 cuộn

327,41

NAM VIET STEEL TRADING CO ., LTD

Tole nóng

70 cuộn

2085,87

NAM VIET STEEL TRADING CO ., LTD

Tole nóng

94 cuộn

2774,43

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tole nóng

32 cuộn

949,56

VINA ONE STEEL MANU CORP

Tole nóng

210 cuộn

4604,41

TOP PRO STEEL JSC

Tole nóng

36 cuộn

773,330

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

18 cuộn

533,500

HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL.CO., LTD

Tole nóng

17 cuộn

503,880

HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL.CO., LTD

Tole nóng

15 cuộn

447,04

SMC DA NAG CO.,  LTS

Tole nóng

49 cuộn

1441,3

SMC TAN TAO CO ., LTS

Tole nóng

35 cuộn

1036,21

SMC TAN TAO CO ., LTS

Tole nóng

48 cuộn

1.406,120

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

20 cuộn

594,960

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

16 cuộn

454,390

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

15 cuộn

447,74

PHUONG VU STEEL TRADING CO ., LTD

Tole nóng

34 cuộn

1012,18

PHUONG VU STEEL TRADING CO ., LTD

Tole nóng

34 cuộn

1.003,630

TOAN THANG STEEL TRADING CO ., LTD

Tole nóng

19 cuộn

564,87

MARUBENI - ITOCHU STEEL VN CO., LTD

Tole nóng

34 cuộn

1012,01

TOAN THANG STEEL TRADING CO ., LTD

Tole nóng

34 cuộn

1.005,770

TOAN THANG STEEL TRADING CO ., LTD

Tole nóng

34 cuộn

1012,74

MINH TIEN TRADING AND PRO CO ., LTD

Tole nóng

16 cuộn

476,680

 

TỔNG CỘNG

 

 

1145

 

31.843.88