Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM hàng ngày 30-5-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN FU ngày 30-5-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

 

 

LOTUS

 

 

 

 

TÔN NÓNG

98 Cuộn

2.230.330

56 Cuộn

1.275.595

21 Cuộn

484.475

20 Cuộn

460.360

92 Cuộn

2.097.535

64 Cuộn

1.465.680

19 Cuộn

428.340

17 Cuộn

382.405

 

TỔNG CỘNG

 

387

 

8.824.720