Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM hàng ngày 05-6-2022 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OCEAN SPRING ngày 05-6-2022 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌN LƯỢNG

 

TVP STEEL JSC

Tole nóng

222 Cuộn

5138.46

TVP STEEL JSC

Tole nóng

205 Cuộn

4750.06

TVP STEEL JSC

Tole nóng

222 Cuộn

5149.58

TVP STEEL JSC

Tole nóng

222 Cuộn

5147.57

TVP STEEL JSC

Tole nóng

220 Cuộn

5099.36

TVP STEEL JSC

Tole nóng

222 Cuộn

5143.03

 

TỔNG CỘNG

 

 

1313

 

30428.06