Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá chào xuất nhập khẩu ngày 25/5/2022

Chào giá HRC nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục giảm, theo sự sụt giảm giá Trung Quốc và nhu cầu nội địa yếu. Giá giảm nhưng không có giá thầu, vì người mua Việt Nam lo sợ trước giá chào giảm nhanh chóng.

Nhiều người bán giảm giá xuống còn 770-780 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE1006 của Trung Quốc, với một số người trong số họ sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 760 USD/tấn cfr Việt Nam. Chào bán cho HRC SAE1006 Ấn Độ giảm xuống 745 USD/tấn cfr.

Trong bối cảnh người bán muốn thanh lý hàng nhanh như hiện tại và nhu cầu chậm, cộng với giá nội địa Trung Quốc sẽ còn giảm trước các yếu tố áp lực nhu cầu thấp và giá nguyên liệu thô giảm, dự kiến chào giá nhập khẩu HRC về Việt Nam còn dư địa giảm thêm, với giá chào SAE1006 Trung Quốc dự kiến xuống 750 USD/tấn cfr cuối tháng 5.