Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá chào xuất nhập khẩu ngày 16/8/2022

Hầu hết người mua Việt Nam đã nhận được chào bán ở mức 610 USD/tấn cif Việt Nam cho cuộn SAE1006 do nhà máy Việt Nam Formosa Hà Tĩnh sản xuất. Nhà máy có thể cân nhắc các đơn đặt hàng ở mức 605 USD/tấn cif Việt Nam. Các nhà máy các nước khác  im lặng trong bối cảnh xu hướng giảm.