Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin video ngày 28-04-2022: HRC thế giới theo chiều hướng giảm dần | satthep.net

Giá HRC đã bắt đầu cho thấy đà giảm dần tại hầu hết các thị trường như Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, khi nhu cầu tiêu thụ hoảng loạn từ chiến tranh Nga-Ukraina đã qua đi và giá nguyên liệu thô giảm.

ĐỌC THÊM