Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin video ngày 23-12-22: Người mua hoài nghi đà tăng giá cuộn cán nóng nhập khẩu Việt Nam| satthep.net

Sau các đơn đặt hàng gần đây tại tất cả các thị trường lớn, sau khi Ấn Độ bãi bỏ thuế xuất khẩu, các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Ấn Độ, đã tăng giá chào hàng xuất khẩu của họ, đến các thị trường, trong đó có Việt Nam, dự đoán sẽ chốt được các hợp đồng với giá cao hơn. Bên cạnh đó, chào giá từ Trung Quốc, và các nguồn khác như Đài Loan, Nhật Bản về Việt Nam đều tăng . Tuy nhiên, người mua hoài nghi về tính bền vững của đà tăng giá này.

ĐỌC THÊM