Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin video ngày 21-04-22: Giá quặng sắt dự kiến ổn định, than suy yếu trong năm 2022 | satthep.net

Một số thương nhân Trung Quốc đang tích cực vận chuyển quặng sắt, trong khi các nhà máy thép nhìn chung giữ thái độ chờ đợi trước sự bùng phát dịch covid-19 khiến nhiều thành phố phải áp dụng đóng cửa. Kể từ ngày 18/4, các quận Qian’an, Qian’xi, Luanchuan và Guzhi của Đường Sơn đã một lần nữa thực hiện quản lý theo vòng kín và thời gian dở bỏ đang được cân nhắc.

ĐỌC THÊM