Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin video ngày 12-05-22: Chào giá HRC từ Châu Á tới Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh giảm | satthep.net

Do nhu cầu tiêu thụ HRC tại thị trường Châu Á đang chậm chạp nên người bán khu vực này đã tăng cường bán vào các khu vực khác, với Hội đồng hợp tác vùng vịnh gần đây nhận được khá nhiều chào bán. Tuy nhiên, cũng không ngoại lệ, tiêu thụ tại thị trường này đang rất chậm chạp.

ĐỌC THÊM