Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin video ngày 11-11-22: Ấn Độ mất khả năng cạnh tranh trên thị trường HRC Việt Nam | satthep.net

Ấn Độ gần đây đã mất khả năng cạnh tranh trên thị trường cuộn cán nóng Việt Nam do giá chào từ Trung Quốc quá thấp cộng với nhu cầu khu vực yếu, chào mua thấp, nên họ tập trung vào các thị trường Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi thu được mức giá cao hơn.

ĐỌC THÊM