Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Sản xuất thép toàn cầu giảm 4.2% vào năm 2022

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 140.7 triệu tấn vào tháng 12/2022, giảm 10/8% so với tháng 12/2021.

Tổng sản lượng cả năm 2022 là 1,878.5 triệu tấn vào năm 2022, giảm 4.2% so với năm 2021.

Sản xuất thép thô theo khu vực

Châu Phi sản xuất 1.1 triệu tấn vào tháng 1/2022, giảm 8.9% so với cùng kỳ 2021. Châu Á và Châu Đại Dương sản xuất 104.9 triệu tấn, giảm 9.2%.

EU (27) sản xuất 9.2 triệu tấn, giảm 16.7%. Trung Đông sản xuất 3.7 triệu tấn, tăng 0.4%. Bắc Mỹ sản xuất 8.8 triệu tấn, giảm 9.9%.

Trung Quốc sản xuất 77.9 triệu tấn vào tháng 12/2022, giảm 9.8% so với tháng 12/2021. Ấn Độ sản xuất 10.6 triệu tấn, tăng 0.8%. Nhật Bản sản xuất 6.9 triệu tấn, giảm 13.1%.

Hoa Kỳ sản xuất 6.5 triệu tấn, giảm 8.3%. Nga ước tính đã sản xuất 5.5 triệu tấn, giảm 11.3%.

Nguồn tin: satthep.net

 

ĐỌC THÊM