Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá thép xây dựng tại TP HCM áp dụng từ ngày 02/01/2013

 

GIÁ BUÔN THÉP GIA CÔNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/01/2013

Loại sản phẩm
Mác thép
Giá bán
Thuế GTGT
Giá thanh toán
Thép Cuộn
 
 
A
B= 10%*A
C= A+B
Ø6,0
SWRY 11
17,080,000
1,708,000
18,788,000
SWRM 10
15,490,000
1,549,000
17,039,000
Ø6,4
SWRY 11
16,980,000
1,698,000
18,678,000
SWRM 10
15,390,000
1,539,000
16,929,000
Ø 8,0
SWRY 11
16,930,000
1,693,000
18,623,000
SWRY 10
15,340,000
1,534,000
16,874,000
 
SWRY 11
17,080,000
1,708,000
18,788,000
SWRM 10
15,440,000
1,544,000
17,039,000
SWRM 12, CT3
15,440,000
1,544,000
16,984,000
Ø11,5
SWRY 11
17,280,000
1,728,000
19,008,000
SWRM 10
15,690,000
1,569,000
17,256,000
SWRM 12, CT3
15,640,000
1,564,000
17,204,000
Thép tròn trơn
P14
SS400
15,740,000
1,574,000
17,314,000
P16 & 18
SS400
15,640,000
1,564,000
17,204,000
P20, P22 & 25
SS400
15,840,000
1,584,000
14,424,000

 
Đây là giá bán cho nhà phân phối chính thức và giao hàng tại nhà máy Vina Kyoei