Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

GDP của cả nước 9 tháng năm 2021 tăng 1,42%

 GDP 9 tháng tăng 1,42% trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội kéo dài do ảnh hưởng bởi COVID-19 là thành công lớn trong phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất kinh doanh.


Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,79%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,03%, khu vực dịch vụ chiếm 40,19%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,99%./.

Nguồn tin: Vietnam+

ĐỌC THÊM