Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bản tin video ngày 05-08-22: GCC chuộng HRC Ấn Độ, Hàn Quốc chuyển hướng sang thị trường GCC | satthep.net

Các nhà máy Trung Quốc đang cố gắng tăng giá thép cuộn cán nóng trên thị trường Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Tuy nhiên, người mua thích vật liệu Ấn Độ hơn về giá cả và thời gian giao hàng ngắn hơn. Các nhà máy Hàn Quốc đang chú ý đến thị trường GCC và đại diện của Hyundai Steel có kế hoạch đến thăm khu vực này trong những ngày tới.

ĐỌC THÊM