Việt Nam hủy bỏ thuế tự vệ đối với các sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc & Hàn Quốc - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Việt Nam hủy bỏ thuế tự vệ đối với các sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc & Hàn Quốc

Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) tuyên bố rằng các biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép mạ màu từ Hàn Quốc và Trung Quốc, được thực hiện vào tháng 5/2017, sẽ bị hủy từ ngày 15/6/2020.

Các sản phẩm thép mạ màu từ các quốc gia được đề cập chỉ cần chịu thuế chống bán phá giá (AD). AD hiện tại cho các nhà máy xuất khẩu Trung Quốc là 2.53% - 34.27% và đối với Hàn Quốc là 4.71% - 19.25%.

ADcho các sản phẩm thép mạ màu của hai nước được áp đặt vào tháng 11/ 2019.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác