Việt Nam đưa ra phán quyết cuối cùng đối với các sản phẩm thép hợp kim và phi hợp kim nhập khẩu - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Việt Nam đưa ra phán quyết cuối cùng đối với các sản phẩm thép hợp kim và phi hợp kim nhập khẩu

Bộ Công Thương (MOIT) của Việt Nam đã đưa ra phán quyết cuối cùng về các biện pháp tự vệ đầu tiên đối với một số sản phẩm bán thành phẩm, thép thành phẩm và thép không hợp kim nhập khẩu.

Theo phán quyết này, việc tăng nhập khẩu các sản phẩm trên đã gây ra tổn thương hoặc đe dọa nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa Việt Nam. Các sản phẩm liên quan thuộc mã HS 7207.11.00, 7207.19.00, 7207.20.29, 7207.20.99, 7224.90.00, 7213.10.10, 7213.10.9, 7213.91.20, 7214.20.31, 7214.20.41, 7227.90.00 , 7228.30.10 và 9811.00.00.

 Nguồn tin: Satthep.net

 

Các tin khác