Triển vọng ngành thép Indonesia, Việt Nam, Philippines và Myanmar dự báo tiếp tục phát triển - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Triển vọng ngành thép Indonesia, Việt Nam, Philippines và Myanmar dự báo tiếp tục phát triển

Trong Diễn đàn Châu Á năm 2017 (ASF), các đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam, Indonesia, Philippines và Myanmar tin rằng phần lớn các nền kinh tế trong khu vực ASEAN trải qua tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ thép hai con số, đặc biệt tốc độ tăng trưởng của Việt Nam lên đến 20%, là mức cao nhất trong khu vực ASEAN.

Trong tốc độ tăng trưởng kinh tế và các quốc gia tiếp tục đẩy mạnh cơ sở hạ tầng, hiệp hội thép cho rằng nhu cầu thép sẽ tăng trong tương lai.

Ngành thép là một ngành công nghiệp trọng điểm quốc gia ở Việt Nam, và chính phủ cũng đang có kế hoạch thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp thép.

Việt Nam cần phải nhập khẩu rất nhiều, như quặng sắt, than cốc, phế liệu, HRC, thép bán thành phẩm để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu thép chất lượng cao.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thép của Indonesia tăng trưởng chủ yếu là do nhu cầu ngày càng tăng cho ngành xây dựng và chính phủ thúc đẩy cơ sở hạ tầng tích cực.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác