Sản xuất và tiêu thụ thép các loại tăng mạnh - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản xuất và tiêu thụ thép các loại tăng mạnh

 5 tháng đầu năm 2021, sản xuất thép các loại đạt hơn 13 triệu tấn. Về tiêu thụ, đạt hơn 11 triệu tấn so với cùng kỳ 2020.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa công bố về tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021. Sản xuất và tiêu thụ thép các loại đều tăng khá mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong tháng 5/2021, sản xuất thép các loại đạt 2.919.296 tấn, tăng 3,53% so với tháng trước và tăng 40% so với cùng kỳ 2020. Tính chung 5 tháng đầu năm, sản xuất thép các loại đạt 13.403.210 tấn, tăng 38,7% so với cùng kỳ 2020.

Về tiêu thụ, trong tháng 5/2021 đạt 2.475.826 tấn, giảm 8,42% so với tháng 4/2021, nhưng tăng 30,8% so với cùng kỳ 2020, trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 630.551 tấn, tăng 18,04% so với tháng trước, và tăng 2,4 lần so với cùng kỳ tháng 5/2020.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, tiêu thụ thép đạt 11.959.581 tấn, tăng 38,2% so với cùng kỳ 2020; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 2.799.252 tấn, tăng 80% so với 5 tháng năm 2020.

Về tình hình nhập khẩu thép, báo cáo cập nhật đến hết tháng 4/2021 cho thấy, trong tháng 4 thép nhập khẩu về Việt Nam đạt 1,34 triệu tấn với kim ngạch 1,08 tỷ USD, giảm 5,81% về lượng, tăng nhẹ 0,58% về trị giá so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng lần lượt là 17,7% về lượng và 52,15% về giá trị.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2021, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 5,02 triệu tấn với trị giá trên 3,73 tỷ USD, tăng lần lượt 12,84% về lượng và 37,32% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn tin: Pháp luật

Các tin khác