Sản xuất thép có dấu hiệu phục hồi - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản xuất thép có dấu hiệu phục hồi

 Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sản xuất thép trong tháng 10 và 10 tháng qua tăng trưởng dương do tận dụng cơ hội từ việc Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài và phôi thép.


Trong tháng 10, sản xuất thép tiếp tục tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. (Ảnh: Internet)

Trong tháng 10/2016, sản xuất sắt thép thô ước đạt 468,1 nghìn tấn, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Số lượng thép cán ước đạt 487,8 nghìn tấn, tăng 30,4% so với cùng kỳ; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 397 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng của nam 2016, lượng sắt thép thô đạt 4196,7 nghìn tấn, tăng 19% so với cùng kỳ; thép cán đạt 4.290,8 nghìn tấn, tăng 25,7% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 3.907 nghìn tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 10 tăng 15,4% về lượng và 31,3% về trị giá. Tính chung 10 tháng, nhập khẩu thép các loại tăng 23,7% về lượng và 4,9% về trị giá, tuy nhiên nhập khẩu sản phẩm từ thép giảm 27,7% về trị giá.

Sản xuất thép tiếp tục tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ do tận dụng cơ hội Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài và phôi thép nhằm giảm nhập khẩu tạo điều cho các đơn vị sản xuất trong nước.

Trong bối cảnh hiện tại, nhu cầu xây dựng trong nước phục hồi nên lượng thép dài sản xuất và tiêu thụ vẫn giữ được mức sản lượng khá cao. Tỷ lệ tăng trưởng mạnh về cả bán hàng và sản xuất các sản phẩm thép trong 10 tháng đầu năm 2016 cho thấy khả năng đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu về các sản phẩm thép xây dựng của các doanh nghiệp trong nước, do đó, giá bán sản phẩm thép vẫn được giữ ổn định.

Theo đại diện Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương nhận định, cuối năm là thời điểm nhu cầu xây dựng tăng cao, do đó, sự tăng trưởng của ngành thép cho thấy khả năng cung ứng sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng được.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập, việc giữ vững được thị trường trong nước trước việc thép giá rẻ Trung Quốc sẽ tiếp tục tràn vào thị trường là hết sức khó khăn.

Nguồn tin: Công luận

Các tin khác