Nhập khẩu phế liệu của Việt Nam đạt mức cao trong tháng 8 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Nhập khẩu phế liệu của Việt Nam đạt mức cao trong tháng 8

Theo thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, Việt Nam đã nhập khẩu 483.000 tấn phế liệu trong tháng 8 năm nay, tăng 40.3% so với cùng kỳ năm trước, tăng 44.6% so với tháng trước, đạt mức cao mới.

Trong thời gian từ tháng 1-tháng 8 năm nay, Việt Nam nhập khẩu 2.883 triệu tấn phế liệu, tăng 19.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu phế liệu hàng tháng trung bình là 360.000 tấn, với ước tính hàng năm nhập khẩu 4.32 triệu tấn.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác