Malaysia gia hạn thuế đối với tấm mạ từ Trung Quốc và Việt Nam - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Malaysia gia hạn thuế đối với tấm mạ từ Trung Quốc và Việt Nam

Malaysia đã gia hạn thuế chống bán phá giá từ 12.06% lên 52.10% đối với thép cuộn mạ màu, sơn bóng từ Trung Quốc và Việt Nam trong 5 năm, có hiệu lực từ ngày 20/7/2021 đến ngày 19/7/ 2026, Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế cho biết vào cuối tuần trước.

Các mức thuế là kết quả của việc xem xét lại thuế AD đã được nhà sản xuất địa phương CSC Steel yêu cầu vào ngày 22/1/2021. Các mức thuế trước đó có hiệu lực từ ngày 24/1/2016 đến ngày 23/1/2021 và thuế quan cho cả hai giai đoạn 5 năm giống hệt nhau.

Trong giai đoạn rà soát gần đây nhất, từ ngày 1/7/2019 đến ngày 30/6/ 2020, Bộ cho biết 56,141 tấn sản phẩm thép đã được nhập khẩu, trong đó 22,699 tấn từ Trung Quốc và 18,884 tấn đến từ Việt Nam. Tổng nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam chiếm 74.07% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Tổng cộng 41,583 tấn không được nhìn thấy trong thị trường nội địa kể từ ngày 1/7/2015 đến ngày 30/6/2016, khi Trung Quốc và Việt Nam giao 41,034 tấn. Sau khi áp thuế ban đầu, nhập khẩu từ hai nước đã giảm xuống còn 8,841 tấn vào ngày 1/7/2016 đến ngày 30/6/2017.

Tuy nhiên, Bộ cho biết có "đủ bằng chứng" cho thấy hai nước đang tiếp tục bán phá giá sản phẩm "ở mức thấp hơn giá trị thông thường bất chấp việc áp thuế AD từ tháng 1/2016."

Các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc mã HS 7210.701100, 7210.701900, 7210.709110, 7210.709190, 7210.709910 và 7210.709990.

Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với thép cuộn mạ sẵn, sơn màu hoặc mạ màu từ Trung Quốc và Việt Nam

Công ty                                                       Thuế quốc gia (%)

Tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu                    Trung Quốc 52.1

Maruichi Sun Steel Joint Stock Company        Việt Nam     12.06

NS Bluescope Vietnam Limited                        Việt Nam     34.85

Nam Kim Steel Joint Stock Company                  0

Khác                                                                   Việt Nam     34.85

Nguồn tin: Bộ công thương

Các tin khác