Không chấp thuận dự án thép tại vịnh Vân Phong - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Không chấp thuận dự án thép tại vịnh Vân Phong

- Văn phòng chính phủ đã thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về đề xuất đầu tư dự án nhà máy thép liên hợp POSCO tại tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, việc thực hiện dự án này sẽ ảnh hưởng tới dự án Cảng trung chuyển quốc tế đã được phê duyệt.
Thông báo nói rõ: Nội dung đầu tư dự án nhà máy thép liên hợp do Tập đoàn POSCO đề xuất cho thấy sẽ ảnh hưởng tới tiềm năng, định hướng phát triển trong tương lai của dự án Cảng trung chuyển quốc tế theo quy hoạch đã được phê duyệt và không đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường sinh thái biển tại khu vực này.
Do đó, Thủ tướng không chấp thuận việc thực hiện dự án tại khu vực Đầm Môn, vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.
UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm thông báo cho chủ đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện dự án tại địa điểm khác thích hợp.
 
(Dân trí)

Các tin khác