Giảm mạnh thuế xuất khẩu thép - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Giảm mạnh thuế xuất khẩu thép

Bộ Tài chính quyết định giảm mạnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép.

Ngày 22/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký Quyết định số 81/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu.

Theo quyết định trên, thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 từ 20% (quy định tại Quyết định số 64/2008/QĐ-BTC ngày 1/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) được điều chỉnh xuống còn 10%.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Trước đó, Bộ Tài chính đã tăng thuế xuất khẩu những mặt hàng trên từ 2% lên 10% vào cuối tháng 6/2008 và tăng lên 20% vào đầu tháng 8 vừa qua.

(Thời báo kinh tế Việt nam)

Các tin khác