Công suất thép của Việt Nam có thể phải đối mặt với sự gia tăng trong năm nay - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Công suất thép của Việt Nam có thể phải đối mặt với sự gia tăng trong năm nay

Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tổng công suất thép tại Việt Nam có thể tăng thêm khoảng 6-8%.

Tuy nhiên, nhu cầu thép trên thế giới đã chuyển biến chậm trong năm nay, đặc biệt là trong quý đầu tiên.

Theo dự đoán từ báo cáo, tổng công suất thép thô tại Việt Nam có thể đạt 18 triệu tấn trong năm nay.

Hơn nữa, nó cũng sẽ đẩy cao nhập khẩu quặng sắt và phế liệu, với khoảng 17 triệu tấn và 5 triệu tấn tương ứng.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác