5 doanh nghiệp được miễn trừ biện pháp tự vệ lên phôi thép và thép dài - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

5 doanh nghiệp được miễn trừ biện pháp tự vệ lên phôi thép và thép dài

 Ngày 25/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài để sản xuất vật liệu hàn cho 5 doanh nghiệp trong năm 2019 với lượng cấp miễn trừ.

Theo Cục Phòng vệ Thương mại, ngày 18/7/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968 về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam và Quyết định số 538 ngày 9/2/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2968 (SG04).

Căn cứ thông báo kèm Quyết định số 2968/PVTM-P2, thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng sản xuất que hàn được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Ngày 10/10/2018, Cục Phòng vệ Thương mại đã đăng tin về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ của vụ việc và nhận được hồ sơ đề nghị miễn trừ và các thông tin bổ sung của 5 doanh nghiệp.

Căn cứ báo cáo của Cục về việc thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ, ngày 25/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài để sản xuất vật liệu hàn cho 5 doanh nghiệp trong năm 2019 với lượng cấp miễn trừ cụ thể như sau:


Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương)

Định kỳ 6 tháng trong thời hạn miễn trừ, các tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại phải nộp báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ và việc tuân thủ điều kiện, nghĩa vụ được miễn trừ tới cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra có thể tiến hành kiểm tra sau miễn trừ và/hoặc thu hồi quyết định miễn trừ.

Nguồn tin: Vietnambiz

Các tin khác