Xuất khẩu thép Trung Quốc giảm trong tháng 2 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Xuất khẩu thép Trung Quốc giảm trong tháng 2

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 4.85 triệu tấn thép trong tháng 2, giảm 15.7% so với mức 900.000 tấn cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 4.2% khoảng 200.000 tấn so với tháng 1.

Giá xuất khẩu thép Trung Quốc tháng 2 tăng 18.9% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 0.8% so với tháng trước đó.

Về nhập khẩu, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1.03 triệu tấn trong tháng 2, giảm 5.8% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 13.8% so với cùng kỳ tháng trước. Giá trị nhập khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 2 đã tăng 11.5% trong năm nay và giảm 15.1% so với tháng trước đó.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác