Xuất khẩu thép Trung Quốc giảm nhiều hơn trong tháng 10. - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Xuất khẩu thép Trung Quốc giảm nhiều hơn trong tháng 10.

Hãng tin tức phi chính phủ của Trung Quốc đã đưa tin, xuất khẩu thép của Trung Quốc, mà tháng 9 đã giảm 13,15% so với cùng kỳ tháng trước còn 6,67 triệu tấn, lại được cho rằng là sẽ giảm nhiều hơn trong tháng 10 do cầu trên thế giới yếu.
(Internet)

Các tin khác