Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 11 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 11

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, các công ty thép của nước này đã ghi nhận mức tăng xuất khẩu hàng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 11, được kích thích bởi nhu cầu phục hồi ở thị trường nước ngoài.

Theo Bộ này, xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng 9% hàng tháng đạt 4.4 triệu tấn trong tháng 11 và dự kiến sẽ tăng thêm trong tháng 12.

Bộ cho biết, lợi thế cạnh tranh của giá thép trong nước trên thị trường toàn cầu và sự gia tăng của nhu cầu nước ngoài đóng một vai trò trong sự gia tăng xuất khẩu thép của Trung Quốc.

Nước này đã xuất khẩu khoảng 48.83 triệu tấn thép trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, giảm 18.1% hàng năm, trong khi nhập khẩu của Trung Quốc tăng 74.3% hàng năm lên 18.86 triệu tấn trong thời gian đó.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác