Wuhan Steel giảm giá tháng 12 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Wuhan Steel giảm giá tháng 12

 
 
Wuhan Steel của Trung Quốc đã thông tin giá tháng 12 của một số sản phẩm thép. Giá đã giảm rõ rệt so với tháng 11.

1. Thép cán nóng giảm 1200 NDT/tấn đối với loại thép cacbon thông thường, loại ít cacbon, loại cacbon chất lượng cao, thép đóng tàu và thép làm bình ga giảm 1000 NDT/tấn

2. Tấm dày giảm 1300 NDT/tấn
 
3. Thép cán nguội giảm 1200 NDT/tấn
 
4. Thép mạ kẽm nhúng nóng giảm 1200 NDT/tấn
 
5. Thép mạ sơn phủ màu giảm 1000 NDT/tấn
 
6. Sắt tây giảm 1000 NDT/tấn
 
7. Thép silic giảm 1600 CNY/tấn
 

(Internet)

Các tin khác