Trung Quốc: Sản lượng thép 5 tháng đầu năm 2021 tăng 13.9% so với cùng kỳ năm ngoái - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Trung Quốc: Sản lượng thép 5 tháng đầu năm 2021 tăng 13.9% so với cùng kỳ năm ngoái

 Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Quốc gia, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt tổng cộng 473.1 triệu tấn, tăng 13.9% so với 5 tháng đầu năm ngoái.

Như vậy trong tháng 5 sản lượng của Trung Quốc tăng khoảng 7 triệu tấn lên 104.21 triệu tấn, theo tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử.

Trong khi đó sản lượng thép thành phẩm đạt 576.6 triệu tấn, tăng 16.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin: PetroTimes

Các tin khác