Tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc trong 10 ngày đầu tháng 2 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc trong 10 ngày đầu tháng 2 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái

 

Tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc trong 10 ngày đầu tháng 2 đạt trung bình 2,81 triệu tấn/ngày, tăng 7,48% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 0,73% so với 10 ngày cuối tháng 1, theo cập nhật 10 ngày mới nhất từ ​​ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc, CISA.

Thép thô do các thành viên CISA sản xuất đạt trung bình 2,15 triệu tấn/ngày trong khoảng thời gian từ ngày 1-10 tháng 2, tăng 11,09% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 1,02% so với khoảng thời gian từ ngày 20-31 tháng 1.

Dữ liệu mới nhất của CISA cho thấy tồn kho trên thị trường của 5 sản phẩm thép chính tại 20 thành phố ở mức 11,34 triệu tấn tính đến ngày 10 tháng 2, tăng 16,5% so với cuối tháng 1.

Cả 5 loại thép đều chứng kiến mức tăng, trong đó thép cây tăng mạnh nhất, đạt 5,59 triệu tấn tính đến ngày 10 tháng 2, tăng 22,6% so với cuối tháng 1, dữ liệu của CSIA cho thấy.

Nguồn tin: satthep.net

 

Các tin khác