Tình hình xuất nhập khẩu đồng và nhôm của Trung Quốc tháng 10/08 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tình hình xuất nhập khẩu đồng và nhôm của Trung Quốc tháng 10/08

(Lexisnexis) Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, trong tháng 10/08, nhập khẩu đồng hợp kim và đồng tinh chế của Trung Quốc đã tăng 10%, trong khi đó xuất khẩu nhôm tăng 50% so với cùng tháng năm ngoái.

Dưới đây là số liệu thống kê chi tiết tình hình xuất nhập khẩu đồng và nhôm trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2008:
Nhập khẩu:
Loại
Tháng 10/08 (tấn)
+/- (%)
 10 tháng/08 (tấn)
+/- (%)
Đồng (anốt, tinh chế và hợp kim)
  156.329 
   32,0
     1.310.742  
  -10,2
 Sản phẩm đồng   
  74.883   
-12,8   
    822.481 
    -5,6
 Đồng phế liệu     
  410.000  
 -17,9 
   4.840.000 
     6,5
 Quặng đồng       
 410.000
    42,8   
  4.330.000 
   15,4
 Nhôm (sơ chế, hợp kim)
  20.565    
-4,9 
     217.562   
  -3,3
 Sản phẩm nhôm 
 45.422 
 -19,0    
   537.713    
 -6,2
 Nhôm phế liệu   
 200.000   
  7,8  
   1.870.000
      9,5
 Alumina         
   260.000
    -45,2  
   3.770.000  
  -14,7
 
Xuất khẩu:
Loại
Tháng 10/08 (tấn)
+/- (%)
 10 tháng/08 (tấn)
+/- (%)
Đồng (anốt, tinh chế và hợp kim)
 3.801 
  -58,4   
     96.784  
    -6,0
 
 
 Sản phẩm đồng   
  35.356
   -11,8   
   455.698   
   11,3
 Nhôm (sơ chế, hợp kim)
 47.622
    49,8  
    733.474 
     64,9
 Sản phẩm nhôm 
  170.000
    56,1  
   1.680.000    
   8,1

 

(Vinanet)

Các tin khác