Tình hình nhập khẩu thép phế liệu của Trung Quốc tháng 7/08 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tình hình nhập khẩu thép phế liệu của Trung Quốc tháng 7/08

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 7/08 Trung Quốc đã nhập khẩu 300.000 tấn thép phế liệu, trị giá 254,744 triệu USD.
Tính chung 7 tháng đầu năm, nhập khẩu loại thép này vào Trung Quốc đạt 1.740.000 tấn, trị giá 1.378,518 triệu USD, giảm 5,5% về khối lượng song tăng 5,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Dưới đây là số liệu thống kê chi tiết tình hình nhập khẩu thép phế liệu vào Trung Quốc từ năm 2004 đến hết tháng 7/08
Thời gian
Khối lượng (nghìn tấn)
+/-
Giá trị (triệu USD)
+/-
2004 
10.230
10,0
2.231,682
58,8
2005       
10.140
-0,8
2.610,486
17,0
2006     
5.380
-46,9
1.861,690
-28,7
2007    
-36,9
2.496,578
34,1
 
2008
 
 
 
 
1 tháng đầu năm
260
-11,4
179,694
10,6
2 tháng đầu năm
450
-11,7
346,465
17,2
3 tháng đầu năm
760
-4,5
584,306
20,1
4 tháng đầu năm
1.050
-8,2
821,272
9,7
5 tháng đầu năm
1.240
-10,4
968,814
1,9
6 tháng đầu năm
1.440
-11,7
1.126,899
0,1
7 tháng đầu năm
1.740
-5,5
1.378,518
5,2

(Vinanet)

Các tin khác