Tình hình nhập khẩu thép cuộn của Trung Quốc tháng 7/08 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tình hình nhập khẩu thép cuộn của Trung Quốc tháng 7/08


Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 7/08 Trung Quốc đã nhập khẩu 1.440.000 tấn thép cuộn, trị giá 2.234,875 triệu USD. Tính chung 7 tháng, nhập khẩu mặt hàng này đạt 9.720.000 tấn với kim ngạch 13.650,217 triệu USD, giảm 3,6% về khối lượng và tăng 13% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Dưới đây là số liệu chi tiết về tình hình nhập khẩu thép cuộn của Trung Quốc từ năm 2004 đến hết tháng 7/08:
 
Thời gian
Khối lượng (nghìn tấn)
+/-
Giá trị (triệu USD)
+/-
2004 
29.300
-21,2
20.787,226
4,4
2005       
25.820
-11,9
24.608,447
18,4
2006     
18.510
-28,3
19.827,546
-19,4
2007    
16.870
-8,8
20.552,611
3,7
2008
 
 
 
 
1 tháng đầu năm
1.430
-3,4
1.767,603
5,7
2 tháng đầu năm
2.670
-0,9
3.392,677
10,0
3 tháng đầu năm
4.180
-2,1
5.404,651
9,4
4 tháng đầu năm
5.690
-3,6
7.531,895
9,0
5 tháng đầu năm
7.020
-3,5
9,483,758
10,7
6 tháng đầu năm
8.280
-4,8
11.415,302
10,7
7 tháng đầu năm
9.720
-3,6
13.650,217
13,0

(Vinanet)

Các tin khác