Tình hình mậu dịch thép và quặng sắt của Trung Quốc tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2008 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tình hình mậu dịch thép và quặng sắt của Trung Quốc tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2008

Dưới đây là số liệu của Hải quan Trung Quốc về tình hình xuất nhập khẩu quặng sắt và thép của nước này trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2008.
Nhập khẩu:

Loại
Nhập từ
Tháng 10/08
+/- (%)
 10 tháng/08
+/- (%)
 Quặng sắt tinh chế
 
30.616.720
 2,94
 376.685.949
 20,21
 
Australia
 14.386.189
27,63
 155.406.463
 29,76
 
Brazil
 7.578.209
 5,92
85.226.781
7,66
 
Ấn Độ
3.710.013
 -14,01
76.740.513
 17,79
 
Nam Phi
 1.336.243
33,69
12.294.537
 16,46
 
Venezuela
410.807
 192,99
 2.879.201
14,8
 
Canada
 372.480
 -33,63
 3.309.725
-28,84
Sản phẩm thép
 
1.150.000
-
13.470.000
-5,0
 Phôi thép
 
2.000
-
15.000
 -24,0

 
Xuất khẩu:

Loại
Xuất sang
Tháng 10/08
+/- (%)
 10 tháng/08
+/- (%)
Loại
 
 
 
 
 
 Quặng sắt tinh chế
 
 1.166
214,59
 9.171
 70,9
 
Congo-Brazzaville
681
 -
 681
-
 
Hàn Quốc
300
 86,92
 1.402
22,57
 
Turkmenistan
 174
 -
 4.680
 194,34
 
Thái Lan
10
 66,67
35
55,56
 
Đức
1
 -
24
 625,54
Sản phẩm thép
 
4.620.000
 -
53.120.000
 -1,2
 Phôi thép
 
 11.000
-
1.240.000
-79,8

 

(Vinanet)

Các tin khác