Thành phố Đường Sơn công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng cho tháng 3-9 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Thành phố Đường Sơn công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng cho tháng 3-9

 

Chính quyền thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc đã chính thức công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng cho tháng 3-tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường cho biết vẫn chưa rõ kế hoạch này sẽ được thực hiện tốt như thế nào, vì việc cắt giảm sản lượng thép mùa đông đang trở nên kém hiệu quả.

Đường Sơn đã yêu cầu cắt giảm 50% mức sử dụng tại các nhà máy sản xuất thiêu kết và quặng viên vào tháng 3, trong khi từ tháng 4 đến tháng 9, những nhà máy này sẽ được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm giảm 50% trong thời gian ba tháng. Trong khi đó, vào cùng thời gian nêu trên, các nhà máy thép được yêu cầu tiếp tục cắt giảm sản lượng lò cao với cùng mức độ của mùa đông.

Do hiệu suất bảo vệ môi trường tốt hơn, Shougang Jingtang Iron & Steel, Wenfeng Iron & Steel, Delong Iron & Steel, Zongheng Fengnan Steel và Tangshan Medium Plate được phép cắt giảm tỷ lệ sử dụng tại các nhà máy thiêu kết và lò cao 20% từ tháng 3-9.

Từ tháng 10 năm 2018 đến cuối tháng 3 năm 2019, thành phố đã ra chỉ thị cho các lò cao giảm 34% mức sử dụng, khiến 19,74 triệu tấn công suất gang không được sử dụng. Với các quy định bảo vệ môi trường nới lỏng hơn trên toàn quốc, hầu hết các nhà máy trên địa bàn ở Đường Sơn đã không bắt đầu cắt giảm cho đến tháng 12. Sản xuất sau đó đã phục hồi vào tháng 01.

Hiện nay, các nhà máy thường xuyên tiến hành cắt giảm sản lượng tại các nhà máy thiêu kết và quặng viên tại các thời điểm ô nhiễm nặng và khôi phục sản xuất khi tình trạng không khí được cải thiện. Các chỉ thị cắt giảm sản lượng cho giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 9, nếu chúng được thực hiện nghiêm ngặt, sẽ có tác động bất lợi lớn hơn đối với vật liệu cung cấp cho lò cao của các nhà máy thép so với trong mùa đông.

Nguồn tin: satthep.net

Các tin khác