Sản lượng thép thô tháng 4 của Trung Quốc tăng 12.7% so với năm trước - cục thống kê - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép thô tháng 4 của Trung Quốc tăng 12.7% so với năm trước - cục thống kê

* Sản lượng thép thô tháng 4 của Trung Quốc tăng 12.7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 85.03 triệu tấn, theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm thứ Tư.

* Sản lượng thép thô tháng 1-tháng 4 của Trung Quốc tăng 10.1% so với cùng kỳ lên mức 314.96 triệu tấn - cục thống kê.

* Sản lượng than cốc tháng 1-tháng 4 của Trung Quốc tăng 6.5% so với cùng kỳ lên mức 151.84 triệu tấn - cục thống kê.

* Sản lượng than cốc tháng 4 của Trung Quốc tăng 3.4% so với cùng kỳ, đạt 38.99 triệu tấn - cục thống kê.

* Sản lượng than tháng 4 của Trung Quốc tăng 0.1% so với cùng kỳ, đạt 294.29 triệu tấn - cục thống kê.

* Sản lượng than tháng 1-tháng 4 của Trung Quốc tăng 0.6% so với cùng kỳ, đạt 1,11 tỷ tấn - cục thống kê.

* Sản lượng kim loại màu tháng 4 của Trung Quốc tăng 4.9% so với cùng kỳ, đạt 4.74 triệu tấn - cục thống kê

* Sản lượng kim loại màu tháng 1-tháng 4 của Trung Quốc tăng 5.2% so với cùng kỳ lên 18.64 triệu tấn - cục thống kê.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác