Sản lượng thép thô của Trung Quốc tăng hơn nữa vào giữa tháng 6 nhưng dự kiến giảm vào cuối tháng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép thô của Trung Quốc tăng hơn nữa vào giữa tháng 6 nhưng dự kiến giảm vào cuối tháng

Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc ước tính sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc trong 20 ngày đầu tháng 6 ở mức 2.8515 triệu tấn / ngày, theo báo cáo thị trường mới nhất được công bố ngày 09/ 7. Con số này cho thấy sản lượng hàng ngày trong khoảng 11-20/ 6 trung bình 2.8632 triệu tấn / ngày, thiết lập mức cao kỷ lục mới và tăng 0.8% so với sản lượng quốc gia được báo cáo của CISA trong giai đoạn ngày 1-10 là 2.8398 triệu tấn / ngày.

Vì Đường Sơn đã tăng cường cắt giảm sản lượng thép kể từ ngày 24/ 6 để cải thiện chất lượng không khí, sản lượng thép thô của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ chậm lại vào cuối tháng 6 và trong suốt tháng 7.

Sản lượng sụt giảm gang thép Đường Sơn dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 0.3 triệu tấn trong các ngày 24-30/6 và 2.45 triệu tấn trong tháng 7.

Tuy nhiên, một số người theo dõi thị trường cho biết việc thực hiện cắt giảm sản lượng sẽ diễn ra như thế nào trong suốt tháng 7 vẫn còn đáng ngờ, vì lợi nhuận của các nhà máy thép gần đây đã được cải thiện, điều này có thể khuyến khích sản xuất ở Đường Sơn cũng như các khu vực khác. Họ tin rằng sản lượng thép thô hàng ngày sẽ vẫn ở mức cao.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác