Sản lượng thép của Trung Quốc giảm vào đầu tháng 11 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép của Trung Quốc giảm vào đầu tháng 11

Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm vào đầu tháng 11 do các nhà máy cắt giảm một số sản lượng và tiến hành công việc bảo trì, nhưng việc tăng cường biên lợi nhuận của các nhà máy có thể dẫn đến sản lượng thép cao hơn trong những tháng còn lại.

Hiệp hội Sắt & Thép Trung Quốc, hay CISA, ước tính sản lượng thép thô của nước này trong ngày 1-10/11 ở mức trung bình 3 triệu tấn/ngày, giảm 0.3% so với ngày 20-31/10, nhưng cao hơn 13.67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà máy thành viên của CISA đạt 2.15 triệu tấn/ngày trong thời gian từ 1-10/11, thấp hơn 0.48% so với 20-31/10 và tăng 8% so với một năm trước.

Biên lợi nhuận của các nhà máy đối với thép cuộn cán nóng trong nước là 47.55 USD/tấn vào ngày 13/11, so với mức 26.41 USD/tấn đầu tháng, dữ liệu cho thấy.

Biên lợi nhuận thép cây là 56.63 USD/tấn vào ngày 13/ 11, tăng từ 23.51 USD/tấn vào đầu tháng, dữ liệu cho thấy.

Dữ liệu của CISA cho thấy tồn kho thép cho 5 sản phẩm chính tại 20 thành phố của Trung Quốc đạt 10.03 triệu tấn tính đến ngày 10/11, giảm 11% so với ngày 31/10.

Tồn kho giảm giá sẽ giúp hỗ trợ giá thép.

Trong khi đó, Gao Sheng, một quan chức cấp cao tại Viện Nghiên cứu và Quy hoạch Công nghiệp Luyện kim Trung Quốc cho biết việc tăng công suất thép thô là một thách thức liên tục và có thể dẫn đến một bước củng cố ngành trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2026).

Điều này có thể thấy một số nhà máy buộc phải đóng cửa và một số nhà máy khác bị sáp nhập.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác