Sản lượng thép của Trung Quốc giảm bắt đầu phản ánh thị trường yếu - UBS - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép của Trung Quốc giảm bắt đầu phản ánh thị trường yếu - UBS

XFN-ASIA của hãng thông tấn UBS cho biết sản lượng thép của tỉnh dẫn đầu Trung Quốc về sản xuất thép Heibei giảm nói lên sự xuống dốc sản xuất của toàn thị trường trước đó chứ ko hẳn là do việc ngừng sản xuất theo yêu cầu đảm bảo không khí không bị ô nhiễm cho kỳ Olympic Bắc Kinh.

UBS cho biết Hebei đã cắt giảm sản lượng thép thô khoảng 1,2 triệu tấn vào tháng 8, góp phần vào sự giảm 50% tổng sản lượng của cả nước. Trong tháng 9, Heibei đã giảm sản xuất 0,7 triệu tấn, gây ra giảm 25% trên tổng cả nước. Chúng tôi cho rằng điều này thể hiện, sự ngừng sản xuất do kỳ Olympic đã được thay thế bởi sự giảm cung trên cả nước.

UBS cho biết “Cho đến khi việc giảm lượng tồn kho của các sản phẩm chi phí cao và nguyên liệu thô tại các nhà máy lớn được hoàn thành, giá thép rất có thể sẽ vẫn chịu sức ép. Trong khi đó, chúng tôi thấy một số cải thiện từ sản phẩm thép thanh,đã vượt qua quá trình này.”

 

 (Internet)

 

 

Các tin khác