Sản lượng thép của các nhà máy Trung Quốc tăng vào giữa tháng 8: CISA - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép của các nhà máy Trung Quốc tăng vào giữa tháng 8: CISA

Các nhà máy thành viên của Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA) đã tăng tỷ lệ sản xuất thép thô, thép thành phẩm và kim loại nóng vào 10 ngày giữa tháng 8 so với 10 ngày trước đó, theo dữ liệu được hiệp hội công bố vào thứ Tư ngày 25/8.

Giai đoạn ngày 11-20/8:

Thép thô: 2.14 triệu tấn/ngày, tăng 4.6%

Thép thành phẩm: 2.06 triệu tấn mỗi ngày, tăng 7.6%

Kim loại nóng: 1.87 triệu tấn mỗi ngày, tăng 2.1%

Tồn kho thép thành phẩm nhà máy

14.93 triệu tấn, tăng 312,200 tấn (2.13%)

Tồn kho thị trường giao ngay

Thép cuộn cán nóng: 1.94 triệu tấn, tăng 20,000 tấn (1.0%)

Thép cuộn cán nguội: 1.12 triệu tấn, tăng 10,000 tấn (0,9%)

Thép tấm: 1.02 triệu tấn, giảm 20,000 tấn (1.9%)

Thép dây: 1.93 triệu tấn, tăng 50,000 tấn (2.7%)

Thép cây: 5.91 triệu tấn, giảm 50,000 tấn (0.8%)

Tổng cộng (cả 5 sản phẩm chính): 11.92 triệu tấn, tăng 10,000 tấn (0.1%)

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác