Sản lượng quặng Trung Quốc sụt giảm trong tháng 7 do thị trường yếu - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng quặng Trung Quốc sụt giảm trong tháng 7 do thị trường yếu

Trong tháng 7, sản lượng quặng Trung Quốc đạt 79.929 triệu tấn, tăng 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 9.04% so với tháng 6.

Giá nhập khẩu quặng sắt cũng giảm dần trong tháng 7, đạt mức đỉnh là 221 USD/tấn CFR vào ngày 06/7, sau đó giảm xuống mức thấp nhất 180 USD/tấn CFR vào ngày 30-31/7. Giá vẫn tiếp tục giảm thêm nữa trong tháng 8 theo mục tiêu giảm sản lượng thép của Chính phủ và trong bối cảnh giá thép giảm.

Theo số liệu thống kê NBS, sản lượng quặng 7 tháng đầu năm là 570.18 triệu tấn, tăng 14.5% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn 1.4% mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm.

Trong khi đó, quặng nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 649.025 triệu tấn, chỉ riêng trong tháng 7 là 88.506 triệu tấn, giảm 21.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác