Sản lượng HRC tháng 7 Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong năm - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng HRC tháng 7 Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong năm

Sản lượng HRC tháng 7 của Trung Quốc giảm xuống 144.554 triệu tấn, giảm 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái từ mức tăng trưởng 12.8% so với cùng kỳ vào tháng 6. So với tháng 6, sản lượng tháng 7 giảm 10.1%.

Giá HRC trung bình tại Trung Quốc tăng trong tháng 7 theo xu hướng hợp đồng kỳ hạn gia tăng nhờ các cắt giảm sản xuất.

Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng HRC tổng cộng 109.295 triệu tấn, tăng 14.1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chậm hơn 2.7% so với mức tăng trưởng 6 tháng.

Trong khi đó, sản lượng CRC trong 7 tháng đạt 25.319 triệu tấn, tăng 18.4% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn mức tăng trưởng 3% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác