Sản lượng gang hàng ngày của Trung Quốc giảm trong 3 tháng liên tiếp - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng gang hàng ngày của Trung Quốc giảm trong 3 tháng liên tiếp

 
 
Theo tin đã đưa, sản lượng gang trong tháng 9 của Trung Quốc giảm so với tháng 8 và sản lượng hàng ngày thì còn giảm nhiều hơn. Tổng sản lượng trong suốt 9 tháng đầu năm là 366,7352 triệu tấn, tăng 5,1% so với 349,1016 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
 
Các con số thống kê cho thấy trong tháng 9 Trung Quốc đã sản xuất 37,5495 triệu tấn gang, giảm 2,4959 triệu tấn so với mức 40,0454 triệu tấn của tháng 8 và giảm 2,4505 triệu tấn hay 6,1% so với 40 triệu tấn trong tháng 9 năm ngoái. Sản lượng hàng ngày trong tháng giảm 40100 tấn, còn 1,2517 triệu tấn, giảm liền trong 3 tháng.
 
Trong tháng 9, Heibei, Shandong, Liaoning, Jiangsu và Shanxi đã sản xuất lần lượt 8,3696 ; 3,6344 ; 3,2708; 3,1498 và 1,9682 triệu tấn, chiếm lần lượt 22%, 9%, 8%, 8% và 5% trong tổng sản lượng cả nước. Nhưng sản lượng hàng ngày ở Heibei, Shanxi, Jiangsu và Liaoning giảm trong khi Shandong lại tăng ở mức độ vừa phải.
Sản lượng thép ở các tỉnh trong tháng 9 (tính bằng triệu tấn):
 

Tháng
Hebei
Shandong
Liaoning
Jiangsu
Shanxi
Tổng sản lượng
Sản lượng hàng ngày
9
8,37
3,63
3,21
3,15
1,97
37,55
1,25
8
9,43
3,64
3,45
3,33
2,39
40,05
1,29
7
10,71
4,07
3,67
3,11
2,36
41,98
1,35
6
10,85
4,25
3,40
4,12
2,63
43,39
1,44
5
10,30
4,41
3,73
3,30
2,66
43,04
1,39
4
9,82
4,41
3,42
3,21
2,62
41,27
1,38
3
9,98
4,28
3,52
3,40
2,62
41,53
1,34
2
9,00
4,31
3,57
3,01
2,04
37,54
1,29
1
8,00
4,34
3,23
3,14
2,47
38,09
1,23

 (Internet)

Các tin khác