Hà Bắc đi đầu trong việc thiết lập hệ thống danh sách tích cực để giám sát môi trường - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hà Bắc đi đầu trong việc thiết lập hệ thống danh sách tích cực để giám sát môi trường

 

Được biết, tỉnh Hà Bắc đã đi đầu trong việc thiết lập một hệ thống danh sách tích cực để giám sát môi trường sinh thái ở Trung Quốc từ tháng 10.

1.640 dự án hoặc doanh nghiệp đã được đưa vào danh sách đầu tiên. Trong thời gian môi trường ô nhiễm nặng, việc sản xuất đã bị dừng hoặc hạn chế. Ngoài ra, sẽ không có kiểm tra và không có sự xáo trộn trong thời gian này.

Về môi trường ô nhiễm nặng, tỉnh Hà Bắc đã áp dụng chính sách xử lý khác nhau để kiểm soát lượng phát thải chất ô nhiễm.

Không kiểm tra và không xáo trộn không có nghĩa là quy định môi trường lỏng lẻo. Thay vào đó, tại tỉnh Hà Bắc, hệ thống giám sát ngoài địa điểm sẽ được cải thiện, chẳng hạn như hệ thống giám sát video, giám sát tự động các nguồn ô nhiễm và để tăng thêm giám sát trực tuyến.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác