Đường Sơn tăng cường kiềm chế sản xuất để chống khói bụi vào tháng 7 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Đường Sơn tăng cường kiềm chế sản xuất để chống khói bụi vào tháng 7

Một kế hoạch dự thảo về kiểm soát chất lượng không khí tại trung tâm luyện thép hàng đầu của Đường Sơn vào tháng 7 đã được công bố, ước tính sẽ ảnh hưởng đến sản xuất 160.000 tấn sắt nóng chảy mỗi ngày, theo tính toán của SMM.

Con số này gần gấp đôi sản lượng bị ảnh hưởng ước tính theo kế hoạch kiểm soát chất lượng không khí trong tháng 6, 87.000 tấn mỗi ngày, nhưng mức độ tuân thủ các quy định có thể vẫn còn thấp.

Các nhà máy thép xếp loại C và được yêu cầu đóng cửa một số máy thiêu kết hoặc lò cao của họ trong tháng 7 vẫn duy trì hoạt động bình thường, với một số người không biết gì về kế hoạch, khảo sát của SMM được thực hiện vào thứ Hai ngày 29 /6 cho thấy.

Các nhà máy hạn chế tuân thủ các cắt giảm sản xuất trong tháng 6 và hầu hết các nhà máy ít bị ảnh hưởng bởi các hạn chế.

Theo kế hoạch cho tháng 7, các nhà sản xuất thép được xếp loại A và B về tình trạng môi trường của họ sẽ tiếp tục được miễn các hạn chế sản xuất.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác