Dự trữ xã hội thép dài tại Quảng Châu giảm 1.1% - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Dự trữ xã hội thép dài tại Quảng Châu giảm 1.1%

Tồn kho thép dài, bao gồm thép cây và thép dây tại Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc giảm 1.08 % so với tuần trước xuống 871.800 tấn vào thứ tư, ngày 18/9, sau 2 tuần gia tăng liên tục trước đó, dữ liệu của SMM cho thấy.

Tồn kho cao hơn 27.9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thép cây đóng góp vào sự sụt giảm hàng tuần và tồn kho của thép cây trên toàn khu vực đã giảm 8.82% xuống 421.600 tấn, nhưng cao hơn 7.01% so với năm trước.

Tồn kho thép dây tăng 7.47% so với tuần trước và 56.54% so với năm ngoái lên 31.300 tấn.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác