Coronavirus bùng phát ở Hà Bắc có tác động hạn chế đến ngành thép của Trung Quốc - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Coronavirus bùng phát ở Hà Bắc có tác động hạn chế đến ngành thép của Trung Quốc

 Sự bùng phát Covid-19 gần đây ở trung tâm sản xuất thép Hà Bắc sẽ không có tác động đáng kể đến ngành thép của Trung Quốc, Fitch Ratings cho biết.

Ảnh hưởng đáng kể nhất từ ​​đợt bùng phát gần đây là việc đóng cửa một số tuyến đường vận chuyển, điều này có thể làm chậm trễ quá trình vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng hoạt động sản xuất thép sẽ chỉ bị ảnh hưởng nhỏ trong ngắn hạn do các quy định hạn chế hiện hành chỉ được thực hiện ở một số thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, nhu cầu đối với các sản phẩm thép nhìn chung yếu hơn trong mùa đông khi có ít hoạt động xây dựng hơn. Trong vài năm qua (không bao gồm các trường hợp ngoại lệ do Covid-19 gây ra), tốc độ tăng trưởng đầu tư tài sản cố định mới ở mức thấp một con số vào mùa đông và ở mức trung bình đến cao trong suốt thời gian còn lại của năm.

Hầu hết các nhà máy thép duy trì đủ nguyên liệu để hoạt động trong thời gian ngắn hạn, và các nhà máy thép thường có kế hoạch bảo trì trong mùa đông. Sản lượng thép trong mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 2) trong ba năm qua (không bao gồm các trường hợp ngoại lệ do Covid-19 gây ra) trung bình đạt khoảng 90% sản lượng cho phần còn lại của năm.

Việc đóng cửa các tuyến đường vận chuyển nhất định bắt đầu vào ngày 5/1 năm 2021 và mức tồn kho sản phẩm thép của Trung Quốc đã tăng khoảng 6% trong tuần kể từ đó. Mức tăng này phù hợp với mức tăng đã thấy trong những năm trước đó cùng thời điểm. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng việc tích lũy hàng tồn kho từ các biện pháp mới nhất để hạn chế sự bùng phát của Covid-19 sẽ không đáng kể.

Tuy nhiên, những hạn chế kéo dài hoặc việc thực thi rộng rãi các biện pháp này có thể tác động đáng kể đến ngành thép. Các hạn chế về hậu cần kéo dài có thể đồng nghĩa với việc không đủ nguyên liệu thô để các nhà máy thép tiếp tục sản xuất và giao hàng chậm trễ có thể dẫn đến tích tụ hàng tồn kho. Việc xây dựng xung quanh các khu vực hạn chế cũng có thể bị hạn chế, điều này sẽ làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm thép.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác