BSL giảm mức tồn kho - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

BSL giảm mức tồn kho

 
Reuter đưa tin Bhushan Steel Ltd (BSL) vừa ngừng mua nguyên liệu thô cho sản xuất thép và có kế hoạch cắt giảm lượng tồn kho, và do đó họ đang gặp vấn đề về khả năng thanh toán bằng tiền mặt.
Bản tin trích dẫn lời ông Nitin Johari, CFO (chief financial officer – giám đốc tài chính) của BSL "Chúng tôi đang nỗ lực giảm mức tồn kho đến nỗi mà việc đó đem lại khó khăn trong thanh toán bằng tiền mặt cho chúng tôi. Chúng tôi cần 30 ngày để giải quyết nguyên liệu và thành phẩm tồn kho. Nhưng cũng có thể chúng tôi chỉ cần 15 ngày.

Tuy nhiên ông cũng giải thích thêm rằng BSL vẫn chưa có bất cứ kế hoạch cắt giảm sản xuất nào.
Ông Johari cho biết sự thắt chặt tiền mặt trong hệ thông ngân hàng đã gây khó khăn cho các công ty muốn nâng cao công suất vốn tài chính hoặc mượn tiền mặt từ ngân hàng, thúc đẩy ngân hàng Trung Ương tăng lượng dữ trữ tiền mặt tối thiểu để rút lên 12 tỉ USD.
Ông cho rằng "Hầu hết các ngân hàng đều giới hạn vốn tài chính hoạt động hoặc việc cho vay có thời hạn. Nếu việc này tiếp tục, sẽ xảy ra một vấn đề lớn"
Tuy nhiên ông nói thêm rằng BSL, mà đã có kế hoạch về dự án mỏ khí ở Orissa, cho đến nay không có vấn đề nào về CPEX (khả năng giao dịch) hiện tại của họ.
 

Các tin khác