Worldsteel: Sản lượng thép thế giới tháng 11 vượt 147 triệu tấn - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Worldsteel: Sản lượng thép thế giới tháng 11 vượt 147 triệu tấn

 Theo Hiệp hội Thép thế giới (World Steel), sản lượng thép thô của 64 quốc gia tháng 11 đạt 147,8 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kì năm ngoái.

Trong đó, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 80,3 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kì năm ngoái. Ấn Độ sản xuất 8,9 triệu tấn, giảm 2,8%. Nhật Bản đã sản xuất 7,7 triệu tấn, giảm 10,6%. Bên cạnh đó, sản lượng thép thô của Hàn Quốc là 5,9 triệu tấn, giảm 0,5%.

Sản lượng thép thế giới tháng 11 và tỉ lệ thay đổi so với cùng kì năm ngoái. Đơn vị: (Mt) - triệu tấn/Nguồn: World Steel

Đối với các nước Liên minh châu Âu (EU), Italy đã sản xuất 2 triệu tấn, giảm 9,8%. Pháp sản xuất 1,1 triệu tấn, giảm 18,2%. Tây Ban Nha sản xuất 1,1 triệu tấn, giảm gần 11%.

Mỹ sản xuất 7,2 triệu tấn thép thô, giảm 2,2% so với cùng kì năm ngoái. Brazil ghi nhận 2,6 triệu tấn, giảm 10,5%.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11 năm 2019 là 2,9 triệu tấn, giảm trên 8%so với cùng kì. Diễn biến tiêu cực hơn, Ukraine chỉ đạt 1,3 triệu tấn, giảm trên 20%.

Nguồn tin: Vietnambiz

Các tin khác